AMO Targówek

Rozkład dnia

 BIEDRONKI

Aktualny plan zajęć w opracowaniu. Planowana publikacja do 25.09.

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
7:00 – 8:30 Świetlica poranna 7:00 – 8:30 Świetlica poranna 7:00 – 8:30 Świetlica poranna 7:00 – 8:30 Świetlica poranna 7:00 – 8:30 Świetlica poranna
8:30 – 8:50 Zabawy poranne 8:30 – 8:50 Zabawy poranne 8:30 – 8:50 Zabawy poranne 8:30 – 8:50 Zabawy poranne 8:30 – 8:50 Zabawy poranne
8:50 – 9:30 Śniadanie / higiena 8:50 – 9:30 Śniadanie / higiena 8:50 – 9:30 Śniadanie / higiena 8:50 – 9:30 Śniadanie / higiena 8:50 – 9:30 Śniadanie / higiena
9:30 – 10:00 Powitanie / Zajęcia dydaktyczne 9:30 – 10:00 Powitanie / Zajęcia dydaktyczne 9:30 – 10:00 Powitanie / Zajęcia dydaktyczne 9:30 – 10:00 Powitanie / Zajęcia dydaktyczne 9:30 – 10:00 Powitanie / Zajęcia dydaktyczne
10:00 – 11:30 Spacer 10:00 – 11:15 Spacer 10:00 – 11:30 Spacer 10:00 – 11:15 Spacer 10:00 – 11:15 Spacer
11:30 – 12:00 Rytmika 11:15 – 11:45 Język angielski 11:30 – 12:00 Zabawy swobodne 11:15 – 11:45 Tańce 11:15 – 11:45 Język angielski
12:00 – 12:30 Obiad 12:00 – 12:30 Obiad 12:00 – 12:30 Obiad 11:45 – 12:15 Obiad 12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 13:00 Odpoczynek 12:30 – 13:00 Odpoczynek 12:30 – 13:00 Odpoczynek 12:15 – 12:45 Rytmika 12:30 – 13:00 Odpoczynek
13:00 – 14:00 Zajęcia popołudniowe 13:00 – 14:00 Zajęcia popołudniowe 13:00 – 13:30 Zajęcia popołudniowe 12:45 – 14:00 Zajęcia popołudniowe 13:00 – 14:00 Zajęcia popołudniowe
14:00 – 14:30 Gry i zabawy stolikowe / ruchowe 14:00 – 14:30 Gry i zabawy stolikowe / ruchowe 13:30 – 14:30 Gry i zabawy stolikowe / ruchowe 14:00 – 14:30 Gry i zabawy stolikowe / ruchowe 14:00 – 14:30 Gry i zabawy stolikowe / ruchowe
14:30 – 14:45 Podwieczorek / higiena 14:30 – 14:45 Podwieczorek / higiena 14:30 – 14:45 Podwieczorek / higiena 14:30 – 14:45 Podwieczorek / higiena 14:30 – 14:45 Podwieczorek / higiena
14:45 – 15:15 Zabawa swobodna 14:45 – 15:15 Zabawa swobodna 14:45 – 15:15 Zabawa swobodna 14:45 – 15:15 Zabawa swobodna 14:45 – 15:15 Zabawa swobodna
15:15 – 16:00 Magiczna Kraina Bajek / Zabawy popołudniowe 15:15 – 16:00 Magiczna Kraina Bajek / Zabawy popołudniowe 15:15 – 16:00 Magiczna Kraina Bajek / Zabawy popołudniowe 15:15 – 16:00 Magiczna Kraina Bajek / Zabawy popołudniowe 15:15 – 16:00 Magiczna Kraina Bajek / Zabawy popołudniowe
16:00 – 18:00 Świetlica popołudniowa 16:00 – 18:00 Świetlica popołudniowa 16:00 – 18:00 Świetlica popołudniowa 16:00 – 18:00 Świetlica popołudniowa 16:00 – 18:00 Świetlica popołudniowa

 

TYGRYSKI

Aktualny plan zajęć w opracowaniu. Planowana publikacja do 25.09.

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
7:00-9:00 Świetlica poranna 7:00-9.00 Świetlica poranna 7:00-9:00 Świetlica poranna 7:00-9:00 Świetlica poranna 7:00-9:00 Świetlica poranna
9:00-9:20 Śniadanie 9:00-9:20 Śniadanie 9:00-9:20 Śniadanie 9:00-9:20 Śniadanie 9:00-9:20 Śniadanie
9:20-9:30 Przywitanie 9:20-9:30 Przywitanie 9:20-9:30 Przywitanie 9:20-9:30 Przywitanie 9:20-9:30 Przywitanie
9:30-10:00 Dydaktyka z programu 9:30-9:45 Dydaktyka z programu 9:30-10:00 Dydaktyka z programu 9:30-9:45 Dydaktyka z programu 9:30-9:45 Dydaktyka z programu
10:00-10:30 Rytmika 9:45-10:15 Jezyk angielski 10:00-10:30 Rytmika 9:45-10:15 Taniec 9:45-10:15 Jezyk angielski
10:30-11:30 Plac zabaw/Zabawa swobodna 10:15-11:30 Plac zabaw/Zabawa swobodna 10:30-11:00 Zabawy ruchowe W.Sherborne 10:15-11:00 Plac zabaw/zabawa swobodna 10:15-11:00 Plac zabaw/Zabawa swododna
11.30-12:00 Obiad 11:30-12:00 Obiad 11:00-11:30 Plac zabaw/zabawa swobodna 11:00-11:30 Plastyka 11:00-11:30 Zabawy ruchowe W.Sherborne
12:00-13:30 Odpoczynek 12:00-13:30 Odpoczynek 11:30-12:00 Obiad 11:30-12:00 Obiad 11:30-12:00 Obiad
13:30-14:30 Zabawy w sali 13:30-14:30 Zabawy w Sali 12:00-13:30 Odpoczynek 12:00-13:30 Odpoczynek 12:00-13:30 Odpoczynek
14:30-15:00 Podwieczorek 14:30-15:00 Podwieczorek 13:30-14:30 Zabawy w Sali 13:30-14:30 Zabawy w Sali 13:30-14:30 Zabawy w sali
15:00-15:30 Gry i zabawy stolikowe 15:00-15:30 W krainie bajek 14:30-15:00 Podwieczorek 14:30-15:00 Podwieczorek 14:30-15:00 Podwieczorek
15:30-16:00 Zabawy ruchowe 15:30-16:00 Zabawy ruchowe przy muzyce 15:00-16:00 Gry i zabawy stolikowe 15:00-16:00 Zabawy ruchowe – gimnastyka 15:00-16:00 W krainie bajek
16:00-18:00 Świetlica popołudniowa 16:00-18:00 Świetlica popołudniowa 16:00-18:00 Świetlica popołudniowa 16:00-18:00 Świetlica popołudniowa 16:00-18:00 Świetlica popołudniowa

 

ŻYRAFKI

 

Aktualny plan zajęć w opracowaniu. Planowana publikacja do 25.09.

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
7:00 – 8:30 Świetlica poranna 7:00 – 8:30 Świetlica poranna 7:00 – 8:30 Świetlica poranna 7:00 – 8:30 Świetlica poranna 7:00 – 8:30 Świetlica poranna
8:30 – 8:50 Zajęcia poranne – Powitanie 8:30 – 8:50 Zajęcia poranne – Powitanie 8:30 – 8:50 Zajęcia poranne – Powitanie 8:30 – 8:50 Zajęcia poranne – Powitanie 8:30 – 8:50 Zajęcia poranne – Powitanie
8:50 – 9:15 Śniadanie

/higiena

8:50 – 9:15 Śniadanie

/higiena

8:50 – 9:15 Śniadanie

/higiena

8:50 – 9:15 Śniadanie

/higiena

8:50 – 9:15 Śniadanie

/higiena

9:30 – 10:00 Rytmika 9:15 – 9:45 Język angielski 9:15 – 9:45 Język angielski 9:15 – 9:45 Taniec 9:15 – 9:45 Plastyka
10:00 – 11:00 Spacer 10:00 – 11:00 Spacer 10:00 – 11:00 Spacer 10:00 – 10:30 Rytmika 10:00 – 11:00 Spacer
11:00 – 11:20 Zabawa swobodna 11:00 – 11:20 Zabawa swobodna 11:00 – 11:20 Zabawa swobodna 11:00 – 11:20 Zabawa swobodna 11:00 – 11:20 Zabawa swobodna
11:20 – 12:00 Obiad 11:20 – 12:00 Obiad 11:20 – 12:00 Obiad 11:20 – 12:00 Obiad 11:20 – 12:00 Obiad
12:00 – 13:45 Odpoczynek 12:00 – 13:45 Odpoczynek 12:00 – 13:45 Odpoczynek 12:00 – 13:45 Odpoczynek 12:00 – 13:45 Odpoczynek
13:45 – 14:15 Gry i zabawy stolikowe 13:45 – 14:15 Gry i zabawy stolikowe 13:45 – 14:15 Gry i zabawy stolikowe 13:45 – 14:15 Gry i zabawy stolikowe 13:45 – 14:15 Gry i zabawy stolikowe
14:15 – 14:45 Podwieczorek

/higiena

14:15 – 14:45 Podwieczorek

/higiena

1415 – 1445 Podwieczorek

/higiena

14:15 – 14:45 Podwieczorek

/higiena

14:15 – 14:45 Podwieczorek

/higiena

14:45 – 15:30 Zajęcia ruchowe

W. Sherborne

14:45 – 15:30 Zajęcia ruchowe

przy muzyce

14:45 – 15:30 Magiczna Kraina Bajek 14:45 – 15:30 Zajęcia ruchowe

W. Sherborne

14:45 – 15:30 Zajęcia ruchowe przy muzyce
15:30 – 16:00 Zabawa swobodna 15:30 – 16:00 Zabawa swobodna 15:30 – 16:00 Zabawa swobodna 15:30 – 16:00 Zabawa swobodna 15:30 – 16:00 Zabawa swobodna
16:00 – 18:00 Świetlica popołudniowa 16:00 – 18:00 Świetlica popołudniowa 16:00 – 18:00 Świetlica popołudniowa 16:00 – 18:00 Świetlica popołudniowa 16:00 – 18:00 Świetlica popołudniowa

JEŻYKI

Aktualny plan zajęć w opracowaniu. Planowana publikacja do 25.09.

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
7:00-8:30 Świetlica poranna 7:00-8:30 Świetlica poranna 7:00-8:30 Świetlica poranna 7:00-8:30 Świetlica poranna 7″00-8:30 Świetlica poranna
8:30-8:50 Zajęcia poranne/ powitanie 8:30-8:50 Zajęcia poranne/ powitanie 8:30-8:50 Zajęcia poranne/ powitanie 8:30-8:50 Zajęcia poranne/ powitanie 8:30-8:50 Zajęcia poranne/ powitanie
8:50-9:30 Śniadanie/ higiena 8:50-9:30 Śniadanie/ higiena 8:50-9:30 Śniadanie/ higiena 8:50-9:30 Śniadanie/ higiena 8:50-9:30 Śniadanie/ higiena
9:30-10:15 Zajęcia dydaktyczne 9:30-10:15 Spacer 9:30-10:05 Zajęcia dydaktyczne 9:30-10:15 Spacer 9:30-10:15 Zajęcia dydaktyczne
10:30-11:00 Rytmika 10:15-10:45 Jęz. Angielski 10:05-10:30 Zabawy z materiałami plastycznymi 10:15-10:45 Tańce 10:15-10:45 Jęz. Angielski
11:00-11:30 Zabawy swobodne 10:45-11:20 Zajęcia dydaktyczne 10:30-11:00 Rytmika 10:45-11:05 Zabawy swobodne 10:45-11:40 Spacer
11:30-11:45 Przygotowanie do obiadu 11:20-11:35 Przygotowanie do obiadu 11:00-11:30 Magiczna Kraina Bajek 11:05-11:35 Zajęcia dydaktyczne 11:40-12:15 Obiad
11:45-12:15 Obiad 11:40-12:10 Obiad 11:30-11:45 Przygotowanie do obiadu 11:35-12:10 Przygotowanie do obiadu/Obiad 12:15-12:45 Odpoczynek
12:15-12:45 Odpoczynek 12:10-12:40 Odpoczynek 11:45-12:15 Obiad 12:10-12:40 Odpoczynek 12:45-13:15 Zajęcia popołudniowe
12:45-14:00 Spacer 12:40-13:10 Zabawy ruchowe przy muzyce 12:15-12:45 Odpoczynek 12:40-13:20 Plastyka 13:15-13:45 Zabawy ruchowe przy muzyce
14:00-14:15 Magiczna Kraina Bajek 13:10-13:40 Zajęcia popołudniowe 12:45-13:15 Zabawy ruchowe przy muzyce 13:20-14:00 Gry i zabawy planszowe 13:45-14:20 Matematyka na wesoło
14:15-14:40 Podwieczorek

i higiena

13:40-14:15 Zabawy swobodne 13:15-14:15 Spacer/Zabawy swobodne na placu zabaw 14:00-14:20 Zabawy swobodne 14:20-14:45 Podwieczorek

i higiena

14:40-15:10 Zajęcia popołudniowe 14:15-14:40 Podwieczorek

i higiena

14:15-14:40 Podwieczorek

i higiena

14:20-14:45 Podwieczorek

i higiena

14:45-15:15 Zabawy swobodne
15:10-15:40 Gry i zabawy stolikowe 14:40-15:10 Rymowanki

i zgadywanki

14:40-15:10 Gry i zabawy stolikowe 14:45-15:15 Magiczna Kraina Bajek 15:15-15:40 Magiczna Kraina Bajek
15:40-18:00 Świetlica popołudniowa 15:10-15:40 Zajęcia Sportowe 15:10-15:40 Zabawy z alfabetem 15:15-15:40 Gry i zabawy stolikowe 15:40-18:00 Świetlica popołudniowa
15:40-18:00 Świetlica popołudniowa 15:40-18:00 Świetlica popołudniowa 15:40-18:00 Świetlica popołudniowa

 

 

SÓWKI

Aktualny plan zajęć w opracowaniu. Planowana publikacja do 25.09.

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
07:00 – 08:30 Świetlica poranna 07:00 – 08:30 Świetlica poranna 07:00­­­­­ -08:30 Świetlica poranna 07:00 -08:30 Świetlica poranna 07:00 -08:30 Świetlica poranna
08:30 – 08:50 Zajęcia poranne – powitanie 08:30 – 08:50 Zajęcia poranne – powitanie 08:30 – 08:50 Zajęcia poranne – powitanie 08:30 -08:50 Zajęcia poranne- powitanie 08:30 – 08:50 Zajęcia poranne- powitanie
08:50 – 09:15 Śniadanie/higiena 08:50 – 09:15 Śniadanie/higiena 08:50 – 09:15 Śniadanie/higiena 08:50 – 09:15 Śniadanie/higiena 08:50 -09:15 Śniadanie/higiena
09:15 – 09:30 Zabawa swobodna 09:15 – 09:30 Zabawa swobodna 09:15 -09:30 Zabawa swobodna 09:15 – 09:30 Zabawy swobodne 09:15 – 09:45 Zajęcia dydaktyczne
09:30 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne 09:30– 10:00 Zajęcia dydaktyczne 09:30 -10:00 Zajęcia dydaktyczne 09:30 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne 09:45 – 10:30 Plastyka
10:15 – 11:00 Spacer 10:00 – 10:40 Spacer 10:00 -10:45 Spacer 10:00 -10:40 Spacer 10:45 – 11:15 Język angielski
11:00 –

11.30

Rytmika 10:45 – 11:15 Język angielski 10:45 – 11:15 Język angielski 10:45 -11:15 Taniec 11:50 -12:30 Obiad/higiena
11:50 – 12:30 Obiad/higiena 11:15– 11:45 Zabawa swobodna 11:50-12:30 Obiad/higiena 11:30 – 12:00 Rytmika 12:45 – 13:15 Odpoczynek
12:45 – 13:15 Odpoczynek 11:50 – 12:30 Obiad/higiena 12:45 -13:15 Odpoczynek 12:45 – 13:15 Odpoczynek 13:30 – 14:15 Spacer
13:30 – 14:00 Zajęcia dydaktyczne 12:45 – 13:15 Odpoczynek 13:30 -14:00 Zajęcia dydaktyczne 13:30 – 14:00 Zajęcia dydaktyczne 14:20 – 14:40 Podwieczorek/higiena
14:20 – 14:40 Podwieczorek/higiena 13:30 – 14:00 Zajęcia dydaktyczne 14:20 – 14:40 Podwieczorek/higiena 14:20 – 14:40 Podwieczorek/higiena 14:45 – 15:30 Magiczna Kraina Bajek/

*zajęcia dodat. J. angielski

14:45 – 15:30 Magiczna Kraina Bajek/

*zajęcia dodatkowe – Zumba

14:20 – 14:40 Podwieczorek/higiena 14:45 – 15:30 Magiczna Kraina Bajek/ Zabawy swobodne

*zajęcia dodat. – J. angielski

14:45 – 15:30 Magiczna Kraina Bajek/ Zabawy swobodne

*zajęcia dodat. J. hiszpański

15:30 – 16:00 Zabawy swobodne
15:30– 16:30 Zabawy swobodne /

*zajęcia dodatkowe –

J. hiszpański

14:45– 16:30 Magiczna Kraina Bajek/ Zabawy swobodne/ Zabawy stolikowe/

*zajęcia dodatkowe- JUDO

15:30 -16:30 Zabawy swobodne/

Gry i zabawy stolikowe

15:30 – 16:30 Zabawy swobodne/

Gry i zabawy stolikowe

16:00 – 16:30 Gry i zabawy stolikowe
16:30 – 18:00 Świetlica popołudniowa 16:30 – 18:00 Świetlica popołudniowa 16:30 – 18:00 Świetlica popołudniowa 16:30 – 18:00 Świetlica popołudniowa 16:30 – 18:00 Świetlica popołudniowa

 

ZERÓWKA

Aktualny plan zajęć w opracowaniu. Planowana publikacja do 25.09.

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
7:00-9:00 Świetlica poranna 7:00-8:30 Świetlica poranna 7:00-8:30 Świetlica poranna 7:00-8:30 Świetlica poranna 7:00-8:30 Świetlica poranna
9:00-9:30 Śniadanie i higiena 9:00-9:30 Śniadanie i higiena 9:00-9:30 Śniadanie i higiena 9:00-9:30 Śniadanie i higiena 9:00-9:30 Śniadanie i higiena
9:30-10:30 Zajęcia dydaktyczne 9:30-10:30 Zajęcia dydaktyczne 9:30-10:30 Zajęcia dydaktyczne 9:30-10:30 Zajęcia dydaktyczne 9:30-10:30 Zajęcia dydaktyczne
10:30-11:30 Spacer 10:30-11:45 Spacer 10:30-11:30 Spacer 10:30-11:45 Spacer 10:30-11:45 Spacer
 11:30-12:00  Obiad i higiena 11:45-12:15 Język angielski  11:30-12:00  Obiad i higiena 11:45-12:15 Taniec 11:45-12:15 Język angielski
12:15-12:45 Obiad i higiena 12:15-12:45 Obiad i higiena
12:00-12:30 Rytmika 12:15-12:45 Obiad i higiena 12:00-12:30 Rytmika 12:45-13:15 Gry i zabawy stolikowe 12:45-13:15 Gry i zabawy stolikowe
12:30-13:15 Gry i zabawy stolikowe 12:45-13:15 Gry i zabawy stolikowe 12:30-13:15 Gry i zabawy stolikowe 13:15-14:00 Zajęcia popołudniowe  13:15-14:00  Zajęcia popołudniowe
13:15-14:00 Zajęcia popołudniowe 13:15-14:00 Zajęcia popołudniowe 13:15-14:00 Zajęcia popołudniowe 14:00-14:30 Zabawa swobodna 14:00-14:30 Zabawa swobodna
14:00-14:30 Zabawa swobodna  14:00-14:30  Zabawa swobodna 14:00-14:30 Zabawa swobodna
14:30-15:00 Podwieczorek i higiena 14:30-15:00 Podwieczorek i higiena 14:30-15:00 Podwieczorek i higiena   14:30-15:00   Podwieczorek i higiena  14:30-15:00  Podwieczorek i higiena
15:00-18:00 Świetlica popołudniowa: zabawa w kącikach zainteresowań 15:00-18:00 Świetlica popołudniowa: zabawa w kącikach zainteresowań 15:00-18:00 Świetlica popołudniowa: zabawa w kącikach zainteresowań 15:30-18:00 Świetlica popołudniowa: zabawa w kącikach zainteresowań 15:30-18:00 Świetlica popołudniowa: zabawa w kącikach zainteresowań