Aby zapisać swoje dziecko do AMO Play & Learn należy wypełnić poniższy formularz

Imię i nazwisko (wymagane)

Data i miejsce urodzenia (wymagane)

Adres zamieszkania (wymagane)

Adres zameldowania (jeśli jest inny)

Kontakt do rodziców (1 telefon) (wymagane)

Kontakt do rodziców (2 telefon):

Adres email (wymagane)

Osoby upoważnione do odbioru dziecka (poza Rodzicem zgłoszonym powyżej):

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Oświadczenie dotyczące danych osobowych (wymagane)
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celach związanych z przyjęciem i pobytem mojego dziecka w AMO Play and Learn, danych osobowych rodziców i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez AMO Play and Learn, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.