Gosia

Małgorzata Podgórska – Kierownik Placówki, wychowawca grupy Maluszków – „ SZCZĘŚCIARZE”

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika integracyjna i włączająca  na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest osobą niezwykle radosną, ciepłą i pełną pozytywnej energii.  Uważa, że dzieci trenują cierpliwość i w Ich towarzystwie nie ma miejsca na nudę.

W  pracy  ważne jest dla niej by wyzwalać w dzieciach ich naturalny potencjał, aby pozwalać im na samodzielne odkrywanie świata i stwarzać warunki do pobudzania kreatywności i rozwijania swoich talentów. Stawia sobie za cel poznanie potrzeb wychowanków i ukierunkowanie swojej pracy na Ich indywidualne potrzeby.

magda

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Magdalena Zajączkowska –  Wychowawca grupy  Starszaków  – „SOWY MĄDRE GŁOWY”

Studentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jest osobą niezwykle otwartą, serdeczną i ciepłą, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, potrzebom zarówno dzieci  jak i rodziców. Zawsze słuchająca dzieci. Jej receptą na bolączki świata są pochwały i pozytywne myślenie, co dzięki jej przekonaniu staje się rzeczywistością.

Jako wychowawca stara się ukazać przedszkolakom świat pełen szacunku i wzajemnej tolerancji. Uważa, że każde dziecko powinno być akceptowane i kochane, dlatego ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka – odkrywanie jego możliwości oraz wspólne pokonywanie słabości.

Ania

 

 

 

 

 

Anna Skłucka – Asystent Nauczyciela

Studentka studiów licencjackich na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i  przedszkolna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jest  osobą pogodną, uśmiechniętą, a zarazem wymagającą i wytrwałą. Wobec dzieci stara się być przyjazna i życzliwa, ale też konsekwentna.

Gotowa nieść pomoc w każdej sytuacji w tempie błyskawicy. Mama dwójki pięknych dziewczynek. Zawsze na miejscu, zawsze o czasie. W swych niedużych rękach potrafi unieść wiele ważnych spraw jednocześnie. Jej pomoc jest nieoceniona dla nauczycieli i ważna dla dzieci, które próbują za nią nadążyć.