AMO Mokotów

Nasza kadra

Małgorzata Podgórska 

Kierownik Placówki, wychowawca grupy Maluszków

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika integracyjna i włączająca na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania w systemie oświaty na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Jest osobą niezwykle radosną, ciepłą i pełną pozytywnej energii. Uważa, że dzieci trenują cierpliwość i w Ich towarzystwie nie ma miejsca na nudę. W pracy ważne jest dla niej by wyzwalać w dzieciach ich naturalny potencjał, aby pozwalać im na samodzielne odkrywanie świata i stwarzać warunki do pobudzania kreatywności i rozwijania swoich talentów. Stawia sobie za cel poznanie potrzeb wychowanków i ukierunkowanie swojej pracy na Ich indywidualne potrzeby.

Wraz ze współpracownikami stara się stworzyć miejsce bezpieczne, przyjazne oraz takie za którym się tęskni i chętnie się do niego wraca. Wierzy, że przedszkole to społeczność także Rodziców, których chętnie angażuję w przedszkolne życie.

Prywatnie miłośniczka książek o tematyce romantycznej oraz bajek.

Magdalena Zajączkowska

Wychowawca grupy Starszaków – „SOWY MĄDRE GŁOWY”

Studentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jest osobą niezwykle otwartą, serdeczną i ciepłą, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, potrzebom dzieci. Zawsze słuchająca dzieci. Jej receptą na bolączki świata są pochwały i pozytywne myślenie, co dzięki jej przekonaniu staje się rzeczywistością.

Jako wychowawca stara się ukazać przedszkolakom świat pełen szacunku i wzajemnej tolerancji. Uważa, że każde dziecko powinno być akceptowane i kochane, dlatego ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka – odkrywanie jego możliwości oraz wspólne pokonywanie słabości.

Prywatnie pasjonatka żeglarstwa i ogrodnictwa.

Anna Skłucka

Asystent Nauczyciela

Studentka studiów licencjackich na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jest osobą pogodną, uśmiechniętą, a zarazem wymagającą i wytrwałą. Wobec dzieci stara się być przyjazna i życzliwa, ale też konsekwentna.

Gotowa nieść pomoc w każdej sytuacji w tempie błyskawicy. Mama dwójki pięknych dziewczynek. Zawsze na miejscu, zawsze o czasie. W swych niedużych rękach potrafi unieść wiele ważnych spraw jednocześnie. Jej pomoc jest nieoceniona dla nauczycieli i ważna dla dzieci, które próbują za nią nadążyć.

Prywatnie miłośniczka zwierząt i gimnastyki artystycznej.

Monika Ziółkowska

Logopeda, filolog, instruktor Masażu Shantala, terapeuta ręki

Absolwentka studiów magisterskich o kierunku Filologia polska spec. logopedia na Uniwersytecie Warszawskim, studentka studiów podyplomowych o kierunku Neurologopedia na Uniwersytecie SWPS, ukończyła wiele warsztatów i szkoleń zawodowych.

Jest otwartą, cierpliwą i kreatywną osobą o niegasnącej chęci pomocy małym pacjentom. Wysokie umiejętności komunikacyjne wykorzystuje w kontaktach tak ze współpracownikami jak i objętymi opieką dziećmi i ich rodzicami. Ceni sobie pracę z dziećmi, ich pomysłowość, kreatywność i indywidualność. Najbardziej lubi obserwować postępy dzieci w terapii i nauce oraz wspólnie wypracowywane efekty terapii.

Od kilku lat prowadzi terapię logopedyczną z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym pracując w warszawskich i podwarszawskich przedszkolach. Wykorzystuje elementy różnych metod, dopasowując je do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Prywatnie wielka miłośniczka jeży, starych filmów i żelek.

 

Beata Mozgawa

Lektor Języka Angielskiego

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Filologia angielska, specjalność nauczycielska. Obecniestudentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na prywatnej uczelni Wszechnicy Polskiej.

Propagatorka stosowania metod aktywizujących ruch oraz aktywność fizyczną, w procesie nauczania języków obcych takich jak Metoda Reagowania Całym Ciałem ( Total Physical Response ). Inspiracji czerpie również z metody Audiolingwalnej (Audio-Lingual Method) , kładącej nacisk na słuchanie oraz mówienie.

Prywatnie jest miłośniczką tańców latynoamerykańskich, uczęszcza na kurs tańca Ladies Latino w szkole tańca. Lubi słuchać muzyki klasycznej oraz spędzać aktywnie czas. Jest osobą uśmiechniętą i pogodną co wzbudza sympatie dzieci. Jej wrażliwość pomaga jej wczuwać się w potrzeby i pragnienia przedszkolaków. Wyznaje korczakowską zasadę stawiania dziecka w centrum zainteresowań. Zależy jej na tym aby dzieci miały poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i wsparcia podczas zajęć z języka angielskiego wpływając na spontaniczną akwizycję językową.